Welkom bij

Tafelronde 182 Wolvega

Ontwikkeling

Tafel bevordert vriendschap en kennisuitwisseling.

Vriendschap

Levenslange vriendschap, wereldwijd netwerk.

Service

Betrokkenheid in maatschappij, wereldwijd initiatief.

Over ons

Wat is de tafelronde?

Tafelronde 182 Wolvega (of Ronde Tafel 182 Wolvega) is een actieve en inspirerende vereniging die zich richt op het bevorderen van onderlinge vriendschap en het stimuleren van de uitwisseling van kennis, ervaringen en meningen. Deze vereniging draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden, die mannen zijn tussen de ca. 21 en maximaal 40 jaar. Naast het bevorderen van lokale, nationale en internationale vriendschap legt de vereniging ook sterk de nadruk op persoonlijke ontplooiing en het gezamenlijk leveren van een bijdrage aan de gemeenschap.

Een actief lid van Ronde Tafel 182 Wolvega kan veel halen uit zijn lidmaatschap. De tweemaandelijkse Tafelavonden vormen vaak het platform voor boeiende discussies, veelal naar aanleiding van presentaties door een van de Tafelaars of een gastspreker. Hier komen niet alleen de kennis, maar ook de specifieke uitdagingen van verschillende beroepen, diverse inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen aan bod. Iedere Tafelaar brengt iets unieks in, waardoor de Tafel niet alleen vriendschap bevordert, maar deze ook verrijkt.

Over ons

Waar staan wij voor?

Ontwikkeling, vriendschap en service

De Tafel verrijkt vriendschap en bevordert wederzijds begrip, waardoor duurzame vriendschappen ontstaan op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Waar ter wereld je ook bent, een Tafelaar is een vriend die altijd bereid is te helpen.

Tafelavonden dienen vaak als het platform voor boeiende discussies, waarbij je veel kunt leren van Tafelaars met diverse beroepen, inzichten en persoonlijke ervaringen. Het fundament van vertrouwen binnen de Tafelgemeenschap maakt het mogelijk om uitdagingen en ervaringen te delen, waardoor zowel jijzelf als je mede Tafelaars sterker worden.

Een Tafelaar is actief betrokken bij de lokale, nationale en internationale samenleving. Door actieve en persoonlijke steun aan lokale en nationale serviceprojecten draagt elk lid zijn steentje bij. Hierbij initieert de lokale Tafel gezamenlijke initiatieven, terwijl de landelijke Tafel zorgt voor ondersteuning en het starten van waardevolle serviceprojecten.

Over ons

De Nederlandsche Tafelronde

Ronde Tafel 182, ook bekend als Tafelronde, is een lokale afdeling van de Nederlandsche Tafelronde. De Nederlandsche Tafelronde is een goed gestructureerde vereniging met lokale Tafelbesturen, Districtsbesturen, en een landelijk Hoofdbestuur. De voorzitters van de Districten vormen samen met het Hoofdbestuur de Nationale Tafelraad.

Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een bestuur. Het Districtsbestuur heeft als een van de belangrijkste taken het onderhouden van contacten tussen het landelijk bestuur en de plaatselijke Tafel, evenals het leggen van verbindingen tussen diverse Tafels. Zowel de Districtsbesturen als het Hoofdbestuur organiseren bijeenkomsten voor hun leden. De Districtsbijeenkomsten worden vaak gekoppeld aan interessante lezingen of excursies. De Halfjaarlijkse en Jaarlijkse landelijke vergaderingen worden geïnitieerd door het Hoofdbestuur.

Voor meer informatie over de Nederlandsche Tafelronde, verwijzen we naar www.roundtable.nl.

De Nederlandse Tafelronde heeft een animatie gemaakt die uitlegt wat de Tafel doet en wat het inhoudt. Bekijk deze hieronder.

Over ons

De tafelaars van Wolvega

De Tafelronde in Wolvega heeft een bestuur en algemene leden, hieronder staan hun namen vermeld.

Bestuursleden:

Pieter Bakker - Voorzitter

Artiest

Lowie van der Woude - Vicevoorzitter

Accountant 

Henk Haasdijk - Penningmeester

Accountmanager

Foeke Oord - Secretaris

Eigenaar Bouwbedrijf

Algemene leden:

Wessel Westra

Service coördinator

Henk van der Vegt

Projectleider Bruggenbouw

Kevin Lenis

Eigenaar schildersbedrijf

Durk de Boer

Docent en Consultant

Lennert Klasen

Rundveedierenarts

Lars Roelofs

Gastheer

Théjan Benders

Directeur PV-montagesystemen 

Kees Kreb

Operationeel Specialist A - Politie

Theo Mestemaker

Architect

Contact

Neem contact op!

Heeft u interesse in meer informatie over de Ronde Tafel, de Tafelaars, of heeft u een goed voorstel voor een serviceproject? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

E-mail: mail@rt182.nl