Welkom bij Ronde Tafel 182 Wolvega

Ronde Tafel 182 – Een actieve en inspirerende vereniging

Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Een vereniging voor mannen tussen de ca. 21 en maximaal 40 jaar. Een vereniging die aan service doet, dat zeker. Naast lokale, nationale en internationale vriendschap is persoonlijke ontplooiing en het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere Tafelaar biedt wel iets unieks. De Tafel verrijkt vriendschap!

De Nederlandsche Tafelronde

Ronde Tafel 182 (ook wel tafelronde genoemd) valt onder de Nederlandsche Tafelronde.
De Nederlandsche Tafelronde is een goed georganiseerde vereniging met lokale Tafelbesturen. Districtsbesturen en een landelijk Hoofdbestuur. De voorzitters van de Districten vormen samen met het Hoofdbestuur, de Nationale Tafelraad. Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een bestuur. Eén van de belangrijkste taken van het Districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de plaatselijke Tafel en de verbinding te leggen tussen de diverse Tafels.

Zowel de Districtsbesturen als het Hoofdbestuur houden bijeenkomsten voor leden. De Districtbijeenkomsten worden veelal gekoppeld aan een interessante lezing of excursie. De Halfjaarlijkse en de Jaarlijkse landelijke vergaderingen worden door het hoofdbestuur geïnitieerd.
Meer informatie over de Nederlandsche Tafelronde? zie www.roundtable.nl

Huidige leden Ronde Tafel 182 Wolvega

 • Henk van der Vegt (voorzitter)
 • Theo Mestemaker (vicevoorzitter)
 • Johan de Haan (penningmeester)
 • Henk Haasdijk (secretaris)
 • Gilles van Buuren
 • Pieter Bakker
 • Kevin Lenis
 • Lowie van der Woude
 • Roelof Theun Hoen
 • Rudmer Sijbesma
 • Théjan Benders
 • Foeke Oord
 • Durk de Boer
 • Rik Mulder
 • Martijn Koopman